Rebus

Eén van de alleroudste puzzelvormen is de rebus. Een rebus is een vorm van een puzzel, waarbij een woord of zin wordt uitgebeeld met afbeeldingen, eventueel aangevuld met letters. Meestal wordt een enkel woord uitgebeeld met behulp van meerdere afbeeldingen. Het woord aanval kan bijvoorbeeld in rebusvorm worden uitgebeeld als een maan en een bal. Bij de rebus staat vervolgens dat de m van maan wegvalt en de b van bal een v wordt. Samen vormt dit het woord aanval. Op deze manier zijn de mogelijkheden voor het maken van een rebus grenzeloos. Zowel het maken als het oplossen van een rebus prikkelt de creativiteit en zorgt daarnaast ook nog eens voor ontspanning en plezier.Een rebus maken of oplossen is goed voor de woordenschat. De kennis van de taal zal daarnaast al puzzelend verbeteren.

Rebus als puzzel en meer

Kijkend naar de geschiedenis bestaat de rebus al duizenden jaren. Al in het oude Egypte werden rebussen gebruikt om een bepaalde boodschap over te brengen. In de Middeleeuwen werden rebussen veel gebruikt op familieschilden om de naam van de familie uit te beelden.

In de vorm van een puzzel is de rebus iets jonger, maar er zijn rebussen gevonden van honderden jaren oud, die als doel puur ontspanning en vermaak hadden. Hoewel de rebus door de jaren heen flink is veranderd, is het principe nog altijd hetzelfde. Met afbeeldingen moet de puzzelaar ontdekken welk woord er wordt uitgebeeld.

Rebus maken en oplossen

Een moderne rebus heeft naast de afbeeldingen die de oplossing uitbeelden, ook opdrachten voor de letters van dit woord. Een voorbeeld is een afbeelding van de maan, waarbij staat dat de m van maan een g wordt. Zo krijg je het woord gaan. Ook kan er bij de afbeelding staan dat er een bepaalde letter achter of voor het woord moet worden geplakt, of dat een bepaalde letter juist moet worden weggelaten. Door veel van deze letterveranderingen toe te voegen aan een rebus, kan de moeilijkheidsgraad flink stijgen. Je moet er niet alleen achter komen welk woord wordt afgebeeld, maar ook wat er gebeurd met het woord door de verschillende letterveranderingen.

Als je een rebus wilt maken, kun je op deze manier makkelijk bepalen hoe lastig je de rebus wilt maken. Ben je een rebus aan het oplossen, dan kan het handig zijn de woorden en letterveranderingen op te schrijven. Zo is het makkelijker om de rebus op te lossen.

Meer weten?
Rebus maken
Rebus oplossen